User Forum

Subject :IMO    Class : Class 9

ABCD is parallelogram, G is the point on AB such that AG = 2GB, E is point on DC such that CE = 2DE and F is the point on BC such that BF = 2FC. Then, match the following:

Column-I Column-II
P. ar (ADEG) (i) ar (ABCD)
Q. ar (∆EGB) (ii) ar (∆EDG)
R. ar (∆EFC) (iii) ar (GBCE)
S. ar (∆EGB) (iv) ar (∆EBF)

P Q R S
A (i) (ii) (iii) (iv)
B (iii) (i) (iv) (ii)
C (iii) (ii) (iv) (i)
D (ii) (i) (iii) (iv)


Why cant it be C

Post Your Answer